Nie zapominaj o opryskiwaczu zimą!

Zmienne temperatury jakie panują późną jesienią i wczesną wiosną są w stanie wyrządzić znaczne szkody w strukturze układu cieczowego. Warto pomyśleć o tym zawczasu i zalać układ cieczowy cieczą niezamarzającą. Powszechne jest stosowanie skoncentrowanego płynu do chłodnic samochodowych. To dobre rozwiązanie!

Jednak kiedy trzeba wykonywać nawożenie RSM lub innymi nawozami płynnymi, niemożliwe jest codzienne konserwowanie i rozkonserwowanie maszyny. Aby umożliwić pracę warto zamontować pneumatyczny układ wydmuchowy, pozwalający na usunięcie wody z układu cieczowego.

System jest zabezpieczony przed zanieczyszczeniem układu pneumatycznego opryskiwacza przez ciecz roboczą. Nie istnieje również możliwość przypadkowego użycia, lub pozostawienia otwartego zaworu pneumatycznego na czas wykonywania zabiegów. Układ zawiera reduktor ciśnienia standaryzujący ciśnienie podawanego powietrza, oraz system zaworów zwrotnych.
Specjalnie dobrany jest również główny włącznik systemu.
W opryskiwaczach nie posiadających układu hamulcowego istnieje możliwość zainstalowania zbiornika na sprężone powietrze i wykonanie przyłączy do ciągnika. Jest również możliwość zamontowania przyłącza pneumatycznego do sprężarki zewnętrznej.

Centralka systemu wydmuchowego.
Centralka systemu wydmuchowego.