Hexagon Ti7

Hexagon Ti7 to wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone dla rolnictwa precyzyjnego. Może być użyty jako sterownik do następujących zadań:

 • sterowania automatycznym wyłączaniem sekcji opryskiwacza polowego
 • sterowania automatycznym wyłączaniem sekcji opryskiwacza sadowniczego
 • sterowania automatycznym wyłączaniem sekcji aplikatora doglebowego nawozu
 • sterowania rozsiewaczem do nawozów
 • sterowania automatycznym wyłączaniem sekcji siewnika
 • obsługi prowadzenia automatycznego ciągnika rolniczego
 • obsługi prowadzenia automatycznego kombajnu zbożowego
 • obsługi prowadzenia automatycznego wszystkich samojezdnych maszyn polowych.

Zestaw montażowy wybierany jest każdorazowo indywidualnie. W zależności do czego ma być użyty, dokonywana jest kompletacja jego elementów składowych.
Dla przykładu zestaw do sterowania automatycznym wyłączaniem sekcji opryskiwacza polowego składa się z następujących elementów składowych:

 • Panel Ti7
 • Centrala sterująca opryskiwaczem
 • Zestaw przewodów do wykonania instalacji
 • Anteny GPS
 • Zestaw montażowy RAM ARM do montażu panelu w kabinie ciągnika lub opryskiwacza samojezdnego
 • Aktywacja systemu operacyjnego w trybie OPRYSKIWACZ+AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE SEKCJI

Zestaw do prowadzenia automatycznego składa się z:

 • Panel Ti7
 • Centrala sterująca jazdą automatyczną
 • Zestaw przewodów do wykonania instalacji
 • Antena GPS
 • Kierownica elektryczna HEX Drive
 • Zestaw montażowy RAM ARM do montażu panelu w kabinie ciągnika lub opryskiwacza samojezdnego
 • Aktywacja systemu operacyjnego w trybie OPRYSKIWACZ+PROWADZENIE AUTOMATYCZNE

Systemy marki HEXAGON wyposażone są system dostępu zdalnego. Dzięki temu Klient może otrzymać wsparcie techniczne, poradę, rekonfigurację, bez kosztownego wzywania serwisu. Dealer z kolei nie musi angażować czasu zespołu technicznego.

Panel Ti7 jest w stanie prowadzić automatycznie ciągnik i sterować np opryskiwaczem czy rozsiewaczem do nawozów  jednocześnie w czasie rzeczywistym. Takiej możliwości nie posiada zestaw Ti5.

Menu serwisowe jest w pełni programowalne. Zawiera wiele ciekawych funkcji, takich jak dla przykładu programowalna zamiana logiki działania zaworów sekcyjnych, zaworu głównego i regulującego. Nie ma konieczności zmiany szyku przewodów we wtyczkach. 
Inną ważną funkcją jest symulacja pracy opryskiwacza. Jest to zaawansowane narzędzie diagnostyczne, pozwalające na kontrolę poprawności pracy systemu w trybie praca automatyczna bez konieczności wykonywania jazdy próbnej. Narzędzie to umożliwia uruchomienie maszyny na postoju, zadanie symulowanej prędkości jazdy i np porcjowego pomiaru wydatku z rozpylaczy, a następnie porównanie z litrażem ogólnym „widzianym” przez komputer, na podstawie odczytu danych z przepływomierza.

Menu użytkownika dla obsługi opryskiwacza wyświetla na jednej warstwie ekranu takie informacje jak: prędkość jazdy, wydatek cieczy wraz z chwilową odchyłką, zakres optymalnej prędkości dla danej dawki i rozpylaczy, poziom cieczy roboczej w zbiorniku, ciśnienie robocze, stan pracy sekcji, położenie na polu, nakładki i omijaki, czas pracy, areał, wykonana powierzchnia oprysku.
Dane wyświetlane w trzech oknach mogą być programowane, w zależności od potrzeb i preferencji użytkownika.
Do wyboru są również dwa tryby pracy z zaprogramowanymi uprzednio dawkami, aby zmiana dawek i ustawień nie pochłaniała czasu na polu.
System operacyjny oferuje również wygodny tryb ręczny na wypadek awarii anteny GPS lub niezależnego od użytkownika braku wystarczającej dokładności, wynikającej z czasowej niesprawności części satelity systemu GPS lub GLONASS.
Użytkownik dostaje również do dyspozycji ze swojego poziomu w menu, wygodny autookalibrator przepływomierza.


HEXAGON Ti7 – automatyczne wyłączanie sekcji opryskiwacza.

Hexagon Ti7 odznacza się wyjątkowo solidną konstrukcją obudowy panelu, Wytrzymałą obudową centrali sterującej, montowanej na opryskiwaczu, instalacją wykonaną z przewodów o przekroju 1,5mm2
Istotną cechą komputera sterującego HEXAGON jest pełna programowjlność. O ile znakomita większość zestawów i urządzeń służących do sterowania maszynami rolniczymi jest dedykowana do konkretnej maszyny – opryskiwacza, siewnika itd, Ti7 jest programowany i aktywowany pod konkretne zastosowanie. W przypadku sterowania automatycznym wyłączaniem sekcji, sprzedający powinien rozpoznać konfigurację sprzętową opryskiwacza, a następnie zamówić pożądany zestaw.

Centrale sterujące HEXAGON produkowane są w dwóch wersjach – 10-cio i 16-sto sekcyjnej. Jeśli istnieje konieczność obsłużenia np. 21 sekcji roboczych, zamawiane są dwie centrale, 10-cio i 16-sto sekcyjne. Łączone są one szeregowo na szynie CAN-BUS, a poszczególne wyjścia prądowe przypisywane są do konkretnego kanału komunikacyjnego. Dzięki temu jeden panel sterujący może obsłużyć od 1 do kilkudziesięciu sekcji.

Centrala sterująca jest w stanie wytrzymać stałe obciążenie 30A, dzięki czemu istnieje możliwość użycia jej zarówno do zasilania zaworów ARAG sterowanych zmienną polaryzacją, jak również zaworów TeeJet w systemie 3 przewodowym. W zależności od typu armatury cieczowej, zamawiana jest odpowiednia wiązka przewodowa. Centrala jest zawsze taka sama.
Dzięki temu, że wszystkie funkcje – zawory sekcyjne, zawór regulujący, zawór główny załączane są przez przekaźniki prądowe zamontowane wewnątrz centrali, znakomite nadaje się ona do sterowania zaworami pneumatycznymi, oraz zaworami różnicowymi typu Tecnoma, spotykanymi w opryskiwaczach BBG, Amazone(starsze wersje), Tecnoma, Berthoud, Carouele i innych.

Praca opryskiwaczem polowym 21m z zestawem HEXAGON Ti7, wyposażonym w 13 sekcji roboczych, sterowanych pneumatycznie.


HEXAGON Ti7 – automatyczne prowadzenie ciągnika.

Zestawy do prowadzenia automatycznego ciągnika pozwalają na zamontowanie w większości ciągników znanych marek. Dealer powinien zebrać niezbędne informacje na temat ciągnika, a następnie zamówić zestaw montażowy, w którego składzie znajdą się mocowania kierownicy HEX Drive. Montaż nie powoduje zniszczenia elementów plastikowych w kabinie. Zestawy wyposażane są bowiem w odpowiednie szablony do wykonywania bardzo precyzyjnych nacięć obudów kierownicy.

Po dokonaniu montażu następuje kalibracja układu żyroskopowego, promieni zawracanie P+L, poziomu wibracji podczas pracy, sprzętowych odchyłek kursowych oraz osi symetrii ciągnika wraz z maszyną. 

Ciągnik jest wyposażany w dodatkowy pedał, służący do włączania i wyłączania automatyki prowadzenia. Jest to o tyle wygodne, że nie angażuje rąk operatora, przyspieszając tym samym jego reakcję.

Zestaw HEX Drive zamontowany na ciągniku John Deere.


HEXAGON Ti7