Szkolenia operatorów on-line

Jak podaje niezależny portal terazpole.pl, MRiRW proceduje projekt rozporządzenia mającego na celu umożliwić przeprowadzanie i odbywanie szkoleń operatorów opryskiwaczy w systemie on-line. 

Zmiana w rozporządzeniu pozwoli na zorganizowanie szkoleń w systemie zdalnym z wykorzystaniem programów telekonferencyjnych – na przykład MS Teams(link do uruchomienia konta).

Warunkami jakie stawia MRiRW są

  • wykorzystywanie w trakcie szkolenia pomocy audiowizualnych;
  • zadawanie pytań przez uczestników szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;
  • monitorowanie obecności uczestników szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.