Dysze

Dobierając dysze należy bezwzględnie pamiętać, że nie istnieją dysze uniwersalne! W zależności od wykonywanego zabiegu, konieczny jest ich właściwy dobór.

Różne dysze do różnych zabiegów
Zabiegi herbicydowe będą wymagały innej grubości kropli niż oprysk fungicydem. Insektycyd kontaktowy będzie wymagał drobnej kropli i większej ilości cieczy roboczej, z kolei fungicyd systemiczny będzie lepiej wchłonięty przez liście rośliny, jeśli zostanie zaaplikowany w większych kroplach i większym stężeniu.
Do poprawnego wyboru dysz należy sporządzić listę zastosowań, następnie za pomocą tabeli określić prędkość, ciśnienie, dawkę i grubość kropli jaką chcemy uzyskać, wreszcie rozmiar dyszy jaką należy zastosować.

Rozmiar dyszy
Pamiętajmy że ten sam typ dyszy będzie miał diametralnie różną właściwość wynikającą z ciśnienia jakie uzyskamy jadąc z prędkością np 9 km/h, przy którym dla dawki 200l/ha uzyskamy ciśnienie robocze 3,5 bar, a dyszy o jeden rozmiar większej. Do określenia omawianych różnic służy tabela aplikacyjna dostępna w każdym katalogu dysz.

Grubość kropli a dawka
Szanujący się producenci podają przy wierszach ciśnienia grubość kropli jaka powstanie w wyniku rozpylenia cieczy roboczej. Istnieje ścisła zależność między ciśnieniem a grubością kropli. Dawkę cieczy roboczej należy dobrać do wielkości dyszy i prędkości z jaką najczęściej pracuje opryskiwacz. Jeśli grubość kropli odczytana z tabeli będzie niewłaściwa(zbyt gruba lub zbyt drobna), konieczny jest wybór innego rozmiaru rozpylacza. Podobnie jak grubość kropli, wraz z ciśnieniem zmienia się kąt strumienia. Wraz ze spadkiem ciśnienia zmniejsza się on, pogarszając pokrycie uprawy.

Gęstość cieczy roboczej
Często popełnianym błędem jest nieuwzględnienie zmiany gęstości cieczy roboczej wraz z dodawaniem kolejnych składników do zbiornika opryskiwacza. Ponieważ wszystkie wartości podawane w tabelach katalogowych są obliczane w oparciu o rozpylanie wody której litr waży 1 kg, w przypadku opryskiwania roztworami cieczy cięższymi lub lżejszymi od wody należy użyć współczynników przeliczeniowych.
W celu określenia właściwego rozmiaru rozpylacza dla danego roztworu cieczy należy najpierw pomnożyć żądaną wartość wypływu w l/min lub dawkę w l/ha przez współczynnik przeliczeniowy dla wody. Następnie korzystając z nowej, przeliczonej wartości w l/min lub l/ha dokonać wyboru odpowiedniego rozpylacza.
PRZYKŁAD:
Wymagana dawka opryskiwania wynosi 100 l/ha cieczy o gęstości 1,28 kg/l.
Poprawną wielkość dyszy należy określić w następujący sposób:
l/ha (cieczy innej niż woda) × współczynnik przeliczeniowy = l/ha (z tabeli poniżej)
100 l/ha (roztwór 1,28 kg/l) × 1,13 = 113 l/ha (woda).
Należy dobrać wielkość rozpylacza, który dostarczy 113 l/ha wody przy danym ciśnieniu.

TABELA WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZELICZENIOWYCH

Ciężar właściwy kg/l Współczynnik przeliczeniowy
0,84 0,92
0,96 0,98
1,00 1,00
1,08 1,04
1,20 1,10
1,28 – 28% azotu 1,13
1,30 1,15
1,44 1,20
1,68 1,30